Jak korzystać z programu TV?
1. Wybierz stację TV.
2. Wybierz dzień tygodnia.
3. Naciśnij "Pokaż program".